Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 22 oktober 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) - 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (debat)
 14.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (debat)
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 16.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)
 17.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)
 18.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (korte presentatie)
 19.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (korte presentatie)
 20.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (548 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2823 kb)
Laatst bijgewerkt op: 12 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid