Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) - 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (debata)
 14.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (debata)
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 16.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)
 17.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)
 18.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (krótka prezentacja)
 19.Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (548 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2823 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności