Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 22. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 7.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) - 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (rozprava)
 14.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (rozprava)
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)
 17.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)
 18.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (stručná prezentácia)
 19.Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (548 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2823 kb)
Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia