Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 22. oktober 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedstva
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 7.Zahteva za odvzem imunitete: gl. zapisnik
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Razpored dela
 13.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) - 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (razprava)
 14.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (razprava)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)
 17.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)
 18.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (kratka predstavitev)
 19.Vloga finančne udeležbe delavcev pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (548 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2823 kb)
Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov