Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνόδου
 5.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, Klaus Iohannis, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διαβούλευση σχετικά με την ασυλία του Alfonso Luigi Marra (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (ψηφοφορία)
  7.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
  7.3.Ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία ΕΕ-Μπαχαμών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία ΕΕ-Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (ψηφοφορία)
  7.6.Συμφωνία ΕΕ-Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (ψηφοφορία)
  7.7.Συμφωνία ΕΕ-Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (ψηφοφορία)
  7.8.Συμφωνία ΕΕ-Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (ψηφοφορία)
  7.9.Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (ψηφοφορία)
  7.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  7.11.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  7.12.Διορισμός του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  7.13.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (ψηφοφορία)
  7.14.Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  7.15.Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  7.16.Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων (A8-0293/2018 - Renate Weber) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 (συζήτηση)
 13.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (συζήτηση)
 14.Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 18.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων - Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις - Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 19.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 20.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1018 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4837 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου