Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 23 oktober 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 3.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Debat met de president van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Overleg over de immuniteit van Alfonso Luigi Marra (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (stemming)
  7.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (stemming)
  7.3.Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (stemming)
  7.4.Overeenkomst EU-Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (stemming)
  7.5.Overeenkomst EU-Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (stemming)
  7.6.Overeenkomst EU-Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (stemming)
  7.7.Overeenkomst EU-Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (stemming)
  7.8.Overeenkomst EU-Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (stemming)
  7.9.Overeenkomst EU-Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (stemming)
  7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  7.11.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (stemming)
  7.12.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (stemming)
  7.13.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (stemming)
  7.14.Middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  7.16.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (A8-0293/2018 - Renate Weber) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Werkprogramma van de Commissie voor 2019 (debat)
 13.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (debat)
 14.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel (debat)
 15.De situatie in de Zee van Azov (debat)
 16.De situatie in Venezuela (debat)
 17.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (debat)
 18.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles - Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken - Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (debat)
 19.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (debat)
 20.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1018 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4837 kb)
Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid