Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 23 października 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 3.Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Debata z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem na temat przyszłości Europy (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Konsultacja w sprawie immunitetu Alfonsa Luigiego Marry (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (głosowanie)
  7.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Manolisa Kefalogiannisa (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (głosowanie)
  7.3.Elektroniczna publikacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  7.4.Umowa między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (głosowanie)
  7.5.Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (głosowanie)
  7.6.Umowa między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (głosowanie)
  7.7.Umowa między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (głosowanie)
  7.8.Umowa między Unią Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (głosowanie)
  7.9.Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (głosowanie)
  7.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  7.11.Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  7.12.Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  7.13.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (głosowanie)
  7.14.Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  7.15.Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  7.16.Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (A8-0293/2018 - Renate Weber) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Program prac Komisji na rok 2019 (debata)
 13.Afera CumEx - przestępstwo finansowe i luki wobowiązujących ramach prawnych (debata)
 14.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (debata)
 15.Sytuacja na Morzu Azowskim (debata)
 16.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 17.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 18.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych - Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (debata)
 19.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 20.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1018 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4837 kb)
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności