Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 23. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Diskusia s rumunským premiérom Klausom Iohannisom o budúcnosti Európy (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Konzultácia o imunite Alfonsa Luigiho Marru (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (hlasovanie)
  7.2.Žiadosť o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (hlasovanie)
  7.3.Elektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Mauríciom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda medzi EÚ a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (hlasovanie)
  7.7.Dohoda medzi EÚ a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (hlasovanie)
  7.8.Dohoda medzi EÚ a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (hlasovanie)
  7.9.Dohoda medzi EÚ a Seychelami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (hlasovanie)
  7.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  7.11.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  7.12.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  7.13.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hlasovanie)
  7.14.Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  7.16.Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (A8-0293/2018 - Renate Weber) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Pracovný program Komisie na rok 2019 (rozprava)
 13.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (rozprava)
 14.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (rozprava)
 15.Situácia v Azovskom mori (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 18.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc - Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach - Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)
 19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava)
 20.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1018 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4837 kb)
Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia