Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 23 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Diskussion med Rumäniens president Klaus Iohannis om EU:s framtid (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Samråd om Alfonso Luigi Marras immunitet (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (omröstning)
  7.2.Begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (omröstning)
  7.3.Elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  7.4.Avtal mellan EU och Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (omröstning)
  7.5.Avtal mellan EU och Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (omröstning)
  7.6.Avtal mellan EU och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (omröstning)
  7.7.Avtal mellan EU och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (omröstning)
  7.8.Avtal mellan EU och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (omröstning)
  7.9.Avtal mellan EU och Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (omröstning)
  7.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  7.11.Utnämning av den verkställande direktören för Efsi (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  7.12.Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  7.13.Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (omröstning)
  7.14.Medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  7.15.Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  7.16.Rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (A8-0293/2018 - Renate Weber) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.Rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Kommissionens arbetsprogram för 2019 (debatt)
 13.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (debatt)
 14.Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (debatt)
 15.Situationen i Azovska sjön (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 18.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller - Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (debatt)
 19.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 20.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1018 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4837 kb)
Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy