Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 24. října 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 7.Předložení dokumentů: viz zápis
 8.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (rozprava)
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Hlasování
  11.1.Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  11.2.Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  11.3.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (hlasování)
  11.4.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  11.5.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (hlasování)
  11.6.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0300/2018 - Marco Valli) (hlasování)
  11.7.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  11.8.Podpora strukturálních reforem v členských státech (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (hlasování)
  11.9.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (hlasování)
  11.10.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (hlasování)
  11.11.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (hlasování)
  11.12.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hlasování)
  11.13.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (hlasování)
  11.14.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (hlasování)
  11.15.Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (hlasování)
  11.16.Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (hlasování)
  11.17.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (hlasování)
  11.18.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (hlasování)
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 17.Hodnocení Lisabonské smlouvy (rozprava na aktuální téma)
 18.Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz kulturních statků (rozprava)
 20.Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi - Veterinární léčivé přípravky - Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv (rozprava)
 21.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (rozprava)
 22.Členství v delegacích: viz zápis
 23.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (rozprava)
 25.Závažné nedostatky v provádění nařízení EU REACH a používání netestovaných chemických látek v EU (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1047 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4959 kb)
Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí