Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 24. oktober 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (forhandling)
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Afstemningstid
  11.1.Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  11.2.Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  11.3.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (afstemning)
  11.4.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)
  11.5.Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (afstemning)
  11.6.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0300/2018 - Marco Valli) (afstemning)
  11.7.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  11.8.Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (afstemning)
  11.9.Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (afstemning)
  11.10.Elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (afstemning)
  11.11.Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (afstemning)
  11.12.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (afstemning)
  11.13.Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (afstemning)
  11.14.Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (afstemning)
  11.15.Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (afstemning)
  11.16.Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (afstemning)
  11.17.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (afstemning)
  11.18.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (afstemning)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 17.Evaluering af Lissabontraktaten (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2017 (forhandling)
 19.Import af kulturgenstande (forhandling)
 20.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler - Veterinærlægemidler - Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler (forhandling)
 21.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (forhandling)
 22.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 23.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (forhandling)
 24.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (forhandling)
 25.Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1047 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4959 kb)
Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik