Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2018. október 24., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás): lásd a jegyzokönyvet
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvet
 7.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének következtetései (vita)
 9.Az elnökség nyilatkozatai
 10.Az ülés folytatása
 11.Szavazások órája
  11.1.Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  11.2.Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  11.3.Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (szavazás)
  11.4.Az Európai Unió 2019-re szóló általános költségvetésének tervezete – összes szakasz (szavazás)
  11.5.Az Európai Unió 2019-re vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (szavazás)
  11.6.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (A8-0300/2018 - Marco Valli) (szavazás)
  11.7.2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  11.8.A tagállami strukturális reformok támogatása (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (szavazás)
  11.9.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (szavazás)
  11.10.A DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (szavazás)
  11.11.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindítása (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (szavazás)
  11.12.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (szavazás)
  11.13.A Schengeni Információs Rendszernek (SIS) a határforgalom-ellenőrzés terén történő létrehozása, működése és használata (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (szavazás)
  11.14.A Schengeni Információs Rendszernek (SIS) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén történő létrehozásáról, működéséről és használatáról (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (szavazás)
  11.15.A Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használata (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (szavazás)
  11.16.Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (szavazás)
  11.17.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított NK603 × MON 810 kukorica engedélyének megújítása (B8-0490/2018) (szavazás)
  11.18.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukorica engedélyezése (B8-0491/2018) (szavazás)
 12.Az ülés folytatása
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
  13.1.Az Európai Unió 2019-re vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 17.A Lisszaboni Szerződés értékelése (vita aktuális kérdésekről)
 18.A Számvevőszék 2017. évi éves jelentésének ismertetése (vita)
 19.Kulturális javak behozatala (vita)
 20.Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete - Állatgyógyászati készítmények - A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása (vita)
 21.A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak (vita)
 22.A küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 23.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (vita)
 24.Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (vita)
 25.A REACH rendelet végrehajtásának súlyos hiányosságai és nem tesztelt vegyi anyagok Unióban történő használata (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 27.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1047 kb)
 
Viták
Lektorált változat (4959 kb)
Utolsó frissítés: 2019. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat