Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 7.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 8.Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
 9.Priekšsēdētāja paziņojumi
 10.Sēdes atsākšana
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  11.2.Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  11.3.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (balsošana)
  11.4.Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: visas iedaļas (balsošana)
  11.5.Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (balsošana)
  11.6.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (A8-0300/2018 - Marco Valli) (balsošana)
  11.7.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  11.8.Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (balsošana)
  11.9.Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (balsošana)
  11.10.Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (balsošana)
  11.11.Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (balsošana)
  11.12.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (balsošana)
  11.13.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (balsošana)
  11.14.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (balsošana)
  11.15.Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (balsošana)
  11.16.Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (balsošana)
  11.17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (balsošana)
  11.18.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana (B8-0491/2018) (balsošana)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 17.Lisabonas līguma izvērtēšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.Revīzijas palātas 2017. gada pārskata izklāsts (debates)
 19.Kultūras priekšmetu imports (debates)
 20.Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība - Veterinārās zāles - Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana (debates)
 21.Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (debates)
 22.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 23."Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (debates)
 24.Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (debates)
 25.Nopietni trūkumi ES REACH regulas īstenošanā un nepārbaudītu ķimikāliju izmantošana Eiropas Savienībā (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1047 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4959 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika