Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 24 ta' Ottubru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Corrigendum (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni): ara l-Minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 7.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 8.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru 2018 (dibattitu)
 9.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  11.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  11.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (votazzjoni)
  11.4.Abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  11.5.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (votazzjoni)
  11.6.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (A8-0300/2018 - Marco Valli) (votazzjoni)
  11.7.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (votazzjoni)
  11.8.Appoġġ għal riformi strutturali fi Stati Membri (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (votazzjoni)
  11.9.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar it-tnedija fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (votazzjoni)
  11.10.Varar fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (votazzjoni)
  11.11.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar it-tnedija fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (votazzjoni)
  11.12.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (votazzjoni)
  11.13.L-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (votazzjoni)
  11.14.L-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (votazzjoni)
  11.15.L-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu illegalment (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (votazzjoni)
  11.16.L-armonizzazzjoni tal-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (votazzjoni)
  11.17.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (votazzjoni)
  11.18.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Awtorizzazzjoni għall-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (votazzjoni)
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Spegazzjonijiet tal-vot
  13.1.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 17.Evalwazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu topiku)
 18.Preżentazzjoni tar-rapport annwali 2017 tal-Qorti tal-Awdituri (dibattitu)
 19.L-importazzjoni ta' beni kulturali (dibattitu)
 20.L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji - Prodotti mediċinali veterinarji - Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat (dibattitu)
 21.Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (dibattitu)
 22.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet: ara l-Minuti
 23.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (dibattitu)
 24.Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi (dibattitu)
 25.Nuqqas serju ta' implimentazzjoni tar-Regolament REACH tal-UE u l-użu ta' sustanzi kimiċi mhux ittestjati fl-UE (dibattitu)
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 27.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1047 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4959 kb)
Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza