Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 24 oktober 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (debat)
 9.Verklaringen van het voorzitterschap
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Stemmingen
  11.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  11.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  11.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (stemming)
  11.4.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (stemming)
  11.5.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (stemming)
  11.6.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (A8-0300/2018 - Marco Valli) (stemming)
  11.7.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (stemming)
  11.8.Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (stemming)
  11.9.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (stemming)
  11.10.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (stemming)
  11.11.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (stemming)
  11.12.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (stemming)
  11.13.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (stemming)
  11.14.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (stemming)
  11.15.Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (stemming)
  11.16.Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (stemming)
  11.17.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (stemming)
  11.18.Bezwaar op grond van artikel 106: het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (stemming)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Stemverklaringen
  13.1.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (actualiteitendebat)
 18.Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (debat)
 19.Invoer van cultuurgoederen (debat)
 20.Het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - De productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (debat)
 21.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (debat)
 22.Samenstelling delegaties: zie notulen
 23.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (debat)
 24.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (debat)
 25.Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1047 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4959 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid