Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 24 października 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (debata)
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Głosowanie
  11.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  11.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  11.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  11.4.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.5.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (głosowanie)
  11.6.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0300/2018 - Marco Valli) (głosowanie)
  11.7.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  11.8.Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (głosowanie)
  11.9.Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (głosowanie)
  11.10.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (głosowanie)
  11.11.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (głosowanie)
  11.12.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (głosowanie)
  11.13.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  11.14.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  11.15.Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (głosowanie)
  11.16.Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (głosowanie)
  11.17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (głosowanie)
  11.18.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (głosowanie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Ocena Traktatu z Lizbony (debata na aktualny temat)
 18.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (debata)
 19.Przywóz dóbr kultury (debata)
 20.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi - Weterynaryjne produkty lecznicze - Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej (debata)
 21.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (debata)
 22.Skład delegacji: patrz protokól
 23.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (debata)
 24.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (debata)
 25.Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1047 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4959 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności