Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 24. oktober 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev): gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 7.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 8.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 18. in 19. oktobra 2018 (razprava)
 9.Izjave predsedstva
 10.Nadaljevanje seje
 11.Čas glasovanja
  11.1.Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  11.2.Zahteva za odvzem imunitete Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  11.3.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  11.4.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)
  11.5.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (glasovanje)
  11.6.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (A8-0300/2018 - Marco Valli) (glasovanje)
  11.7.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  11.8.Podpora za strukturne reforme v državah članicah (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (glasovanje)
  11.9.Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (glasovanje)
  11.10.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (glasovanje)
  11.11.Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (glasovanje)
  11.12.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (glasovanje)
  11.13.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  11.14.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  11.15.Uporaba schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  11.16.Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (glasovanje)
  11.17.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (glasovanje)
  11.18.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: odobritev za gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (glasovanje)
 12.Nadaljevanje seje
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 17.Ocena Lizbonske pogodbe (tematska razprava)
 18.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2017 (razprava)
 19.Uvoz kulturnih dobrin (razprava)
 20.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo - Zdravila za uporabo v veterinarski medicini - Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme (razprava)
 21.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (razprava)
 22.Sestava delegacij: gl. zapisnik
 23.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (razprava)
 24.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (razprava)
 25.Resne pomanjkljivosti pri izvajanju uredbe Reach in uporaba nepreskušenih kemikalij v EU (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1047 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4959 kb)
Zadnja posodobitev: 8. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov