Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
Thursday, 25 October 2018 - Strasbourg Revised edition

13. Voting time
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły dotyczące głosowania: patrz protokół posiedzenia)

 
Last updated: 8 April 2019Legal notice - Privacy policy