Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0492/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0492/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0437

Συζητήσεις
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14.9. Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (B8-0492/2018)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Dank u, Voorzitter. Wederzijdse erkenning van diploma's is cruciaal voor onze grensoverschrijdende arbeidsmarkt. We hebben daar in de afgelopen jaren al de nodige stappen in gezet, onder andere met het Europees kwalificatieraamwerk. Het is goed dat dat hier vandaag positief belicht wordt.

Maar er zijn meer stappen nodig. Die stappen hoeven niet altijd per se op Europees niveau genomen te worden. Ik ben bijvoorbeeld heel blij met een project dat de provincie Limburg gestart is samen met Duitsland en de Benelux om juist op regionaal niveau zoveel mogelijk belemmeringen in verband met het erkennen van kwalificaties weg te nemen. Want juist in een grensprovincie als mijn eigen mooie Limburg is het absoluut belangrijk dat werkzoekenden ook kansen aan de andere kant van de grens kunnen benutten. Daar is allereerst een erkenning van hun diploma voor nodig.

Het is belangrijk dat we juist dit soort regionale initiatieven, die ervoor zorgen dat mensen in de praktijk echt kunnen profiteren van de goede effecten van grensoverschrijdende kansen, dat we dit soort initiatieven vanuit dit Parlement daarom ook van harte en heel warm ondersteunen.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου