Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 25. října 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Vzestup neofašistického násilí v Evropě (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Situace v Azovském moři (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Uplatňování nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (rozprava)
 8.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (krátké přednesení)
 9.Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (krátké přednesení)
 10.Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (krátké přednesení)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Sacharovova cena 2018 (oznámení laureáta)
 13.Hlasování
  13.1.Dovoz kulturních statků (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hlasování)
  13.2.Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (hlasování)
  13.3.Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hlasování)
  13.4.Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (hlasování)
  13.5.Veterinární léčivé přípravky (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (hlasování)
  13.6.Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasování)
  13.7.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (hlasování)
  13.8.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (hlasování)
  13.9.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (hlasování)
  13.10.Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasování)
  13.11.Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (hlasování)
  13.12.Vzestup neofašistického násilí v Evropě (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (hlasování)
  13.13.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (hlasování)
  13.14.Konference OSN o změně klimatu v polských Katovicích v roce 2018 (COP24) (B8-0477/2018) (hlasování)
  13.15.14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (B8-0478/2018) (hlasování)
  13.16.Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasování)
  13.17.Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (B8-0480/2018) (hlasování)
  13.18.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (hlasování)
  13.19.Situace v Azovském moři (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (hlasování)
  13.20.Situace ve Venezuele (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (hlasování)
  13.21.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (B8-0492/2018) (hlasování)
  13.22.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (hlasování)
  13.23.Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Dovoz kulturních statků (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Vzestup neofašistického násilí v Evropě (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.Konference OSN o změně klimatu v polských Katovicích v roce 2018 (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (B8-0480/2018)
  14.9.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (B8-0492/2018)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 18.Spravedlivý trh pro odvětví průmyslu (rozprava)
 19.Předložení dokumentů: viz zápis
 20.Petice: viz zápis
 21.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 22.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 23.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
 25.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (627 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2927 kb)
Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí