Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 25. oktober 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Situationen i Azovhavet (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Gennemførelse af forordningerne om medicinsk udstyr og om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (forhandling)
 8.Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (kortfattet forelæggelse)
 9.Styring af globaliseringen: handelsaspekter (kortfattet forelæggelse)
 10.Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (kortfattet forelæggelse)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Sakharov-prisen 2018 (bekendtgørelse af vinderen)
 13.Afstemningstid
  13.1.Import af kulturgenstande (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (afstemning)
  13.2.Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (afstemning)
  13.3.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (afstemning)
  13.4.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (afstemning)
  13.5.Veterinærlægemidler (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (afstemning)
  13.6.Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (afstemning)
  13.7.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (afstemning)
  13.8.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (afstemning)
  13.9.Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (afstemning)
  13.10.Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (afstemning)
  13.11.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (afstemning)
  13.12.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (afstemning)
  13.13.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (afstemning)
  13.14.FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018) (afstemning)
  13.15.14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (B8-0478/2018) (afstemning)
  13.16.Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (afstemning)
  13.17.Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (B8-0480/2018) (afstemning)
  13.18.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (afstemning)
  13.19.Situationen i Det Asovske Hav (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (afstemning)
  13.20.Situationen i Venezuela (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (afstemning)
  13.21.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (B8-0492/2018) (afstemning)
  13.22.Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (afstemning)
  13.23.Styring af globaliseringen: handelsaspekter (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
  14.1.Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Import af kulturgenstande (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (B8-0480/2018)
  14.9.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (B8-0492/2018)
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 18.Et fair marked for industrien (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter: se protokollen
 20.Andragender (jf. protokollen)
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 22.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 23.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
 25.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (627 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2927 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik