Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Olukord Aasovi merel (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate määruste rakendamine (arutelu)
 8.Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (lühiettekanne)
 9.Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (lühiettekanne)
 10.ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (lühiettekanne)
 11.Istungi jätkamine
 12.Sahharovi auhind 2018 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 13.Hääletused
  13.1.Kultuuriväärtuste import (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hääletus)
  13.2.ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (hääletus)
  13.3.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hääletus)
  13.4.Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (hääletus)
  13.5.Veterinaarravimid (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (hääletus)
  13.6.Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (hääletus)
  13.7.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (hääletus)
  13.8.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (hääletus)
  13.9.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (hääletus)
  13.10.Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hääletus)
  13.11.Euroopa Ravimiameti kolimine (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (hääletus)
  13.12.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (hääletus)
  13.13.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (hääletus)
  13.14.2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (B8-0477/2018) (hääletus)
  13.15.Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0478/2018) (hääletus)
  13.16.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (hääletus)
  13.17.Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (B8-0480/2018) (hääletus)
  13.18.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (hääletus)
  13.19.Olukord Aasovi merel (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (hääletus)
  13.20.Olukord Venezuelas (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (hääletus)
  13.21.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (B8-0492/2018) (hääletus)
  13.22.Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (hääletus)
  13.23.Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Kultuuriväärtuste import (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (B8-0477/2018)
  14.8.Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (B8-0480/2018)
  14.9.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (B8-0492/2018)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 18.Õiglane tööstusturg (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Petitsioonid (vt protokoll)
 21.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 23.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
 25.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (627 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2927 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika