Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 25. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Toimittaja Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Tilanne Asovanmerellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten täytäntöönpano (keskustelu)
 8.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (lyhyt esittely)
 9.Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (lyhyt esittely)
 10.EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (lyhyt esittely)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Saharov-palkinto 2018 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 13.Äänestykset
  13.1.Kulttuuriesineiden tuonti (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (äänestys)
  13.2.EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (äänestys)
  13.3.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (äänestys)
  13.4.Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (äänestys)
  13.5.Eläinlääkkeet (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (äänestys)
  13.6.Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (äänestys)
  13.7.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (äänestys)
  13.8.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (äänestys)
  13.9.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (äänestys)
  13.10.Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (äänestys)
  13.11.Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (äänestys)
  13.12.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (äänestys)
  13.13.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (äänestys)
  13.14.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0477/2018) (äänestys)
  13.15.Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0478/2018) (äänestys)
  13.16.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (äänestys)
  13.17.Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (B8-0480/2018) (äänestys)
  13.18.Toimittaja Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (äänestys)
  13.19.Tilanne Asovanmerellä (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (äänestys)
  13.20.Venezuelan tilanne (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (äänestys)
  13.21.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (B8-0492/2018) (äänestys)
  13.22.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (äänestys)
  13.23.Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
  14.1.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Kulttuuriesineiden tuonti (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0477/2018)
  14.8.Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (B8-0480/2018)
  14.9.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (B8-0492/2018)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 18.Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 20.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 21.Poslanecký mandát
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (627 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2927 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö