Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Stāvoklis Azovas jūrā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu īstenošana (debates)
 8.Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (īss izklāsts)
 9.Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (īss izklāsts)
 10.ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (īss izklāsts)
 11.Sēdes atsākšana
 12.2018. gada Saharova balva (laureāta paziņošana)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Kultūras priekšmetu imports (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (balsošana)
  13.2.ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (balsošana)
  13.3.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (balsošana)
  13.4.Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (balsošana)
  13.5.Veterinārās zāles (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (balsošana)
  13.6.Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsošana)
  13.7.Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (balsošana)
  13.8."Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (balsošana)
  13.9.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (balsošana)
  13.10.Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (balsošana)
  13.11.Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošana (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (balsošana)
  13.12.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (balsošana)
  13.13.Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (balsošana)
  13.14.ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) (B8-0477/2018) (balsošana)
  13.15.Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14) (B8-0478/2018) (balsošana)
  13.16.Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (balsošana)
  13.17.Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (B8-0480/2018) (balsošana)
  13.18.Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (balsošana)
  13.19.Stāvoklis Azovas jūrā (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (balsošana)
  13.20.Stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (balsošana)
  13.21.Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (B8-0492/2018) (balsošana)
  13.22.Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (balsošana)
  13.23.Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
  14.1.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Kultūras priekšmetu imports (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) (B8-0477/2018)
  14.8.Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (B8-0480/2018)
  14.9.Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (B8-0492/2018)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 18.Taisnīgs tirgus rūpniecībai (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 20.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 21.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 23.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
 25.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (627 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2927 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika