Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 25 oktober 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.De situatie in de Zee van Azov (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (debat)
 8.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (korte presentatie)
 9.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (korte presentatie)
 10.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (korte presentatie)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Sacharov-prijs 2018 (bekendmaking van de winnaar)
 13.Stemmingen
  13.1.Invoer van cultuurgoederen (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (stemming)
  13.2.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (stemming)
  13.3.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (stemming)
  13.4.Het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (stemming)
  13.5.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (stemming)
  13.6.De productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (stemming)
  13.7.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (stemming)
  13.8.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (stemming)
  13.9.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (stemming)
  13.10.Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (stemming)
  13.11.Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (stemming)
  13.12.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (stemming)
  13.13.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (stemming)
  13.14.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018) (stemming)
  13.15.14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0478/2018) (stemming)
  13.16.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (stemming)
  13.17.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (B8-0480/2018) (stemming)
  13.18.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (stemming)
  13.19.De situatie in de Zee van Azov (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (stemming)
  13.20.De situatie in Venezuela (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (stemming)
  13.21.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0492/2018) (stemming)
  13.22.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (stemming)
  13.23.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (stemming)
 14.Stemverklaringen
  14.1.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Invoer van cultuurgoederen (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (B8-0480/2018)
  14.9.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0492/2018)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 18.Eerlijke markt voor de industrie (debat)
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Verzoekschriften: zie notulen
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 23.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (627 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2927 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid