Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 25 oktober 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.De situatie in de Zee van Azov (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (debat)
 8.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (korte presentatie)
 9.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (korte presentatie)
 10.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (korte presentatie)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Sacharov-prijs 2018 (bekendmaking van de winnaar)
 13.Stemmingen
  13.1.Invoer van cultuurgoederen (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (stemming)
  13.2.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (stemming)
  13.3.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (stemming)
  13.4.Het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (stemming)
  13.5.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (stemming)
  13.6.De productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (stemming)
  13.7.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (stemming)
  13.8.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (stemming)
  13.9.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (stemming)
  13.10.Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (stemming)
  13.11.Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (stemming)
  13.12.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (stemming)
  13.13.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (stemming)
  13.14.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018) (stemming)
  13.15.14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0478/2018) (stemming)
  13.16.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (stemming)
  13.17.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (B8-0480/2018) (stemming)
  13.18.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (stemming)
  13.19.De situatie in de Zee van Azov (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (stemming)
  13.20.De situatie in Venezuela (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (stemming)
  13.21.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0492/2018) (stemming)
  13.22.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (stemming)
  13.23.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (stemming)
 14.Stemverklaringen
  14.1.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Invoer van cultuurgoederen (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (B8-0480/2018)
  14.9.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0492/2018)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 18.Eerlijke markt voor de industrie (debat)
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Verzoekschriften: zie notulen
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 23.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (627 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2927 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid