Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 25 października 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 5.Sytuacja na Morzu Azowskim (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 7.Wdrażanie rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (debata)
 8.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (krótka prezentacja)
 9.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (krótka prezentacja)
 10.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (krótka prezentacja)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Nagroda Sacharowa 2018 (ogłoszenie laureata)
 13.Głosowanie
  13.1.Przywóz dóbr kultury (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (głosowanie)
  13.2.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (głosowanie)
  13.3.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (głosowanie)
  13.4.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (głosowanie)
  13.5.Weterynaryjne produkty lecznicze (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (głosowanie)
  13.6.Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (głosowanie)
  13.7.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (głosowanie)
  13.8.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (głosowanie)
  13.9.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (głosowanie)
  13.10.Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (głosowanie)
  13.11.Siedziba Europejskiej Agencji Leków (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  13.12.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (głosowanie)
  13.13.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (głosowanie)
  13.14.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (B8-0477/2018) (głosowanie)
  13.15.14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0478/2018) (głosowanie)
  13.16.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (głosowanie)
  13.17.Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (B8-0480/2018) (głosowanie)
  13.18.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (głosowanie)
  13.19.Sytuacja na Morzu Azowskim (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (głosowanie)
  13.20.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (głosowanie)
  13.21.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (B8-0492/2018) (głosowanie)
  13.22.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (głosowanie)
  13.23.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  14.1.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Przywóz dóbr kultury (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (B8-0480/2018)
  14.9.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (B8-0492/2018)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 18.Sprawiedliwy rynek dla przemysłu (debata)
 19.Składanie dokumentów: patrz protokół
 20.Petycje: patrz protokół
 21.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokół
 23.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (627 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2927 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności