Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 25. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozmach neofašistického násilia v Európe (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Situácia v Azovskom mori (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Vykonávanie nariadení o zdravotníckych pomôckach a diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (rozprava)
 8.Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (stručná prezentácia)
 9.Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (stručná prezentácia)
 10.Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (stručná prezentácia)
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Sacharovova cena 2018 (oznámenie laureáta)
 13.Hlasovanie
  13.1.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hlasovanie)
  13.2.Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (hlasovanie)
  13.3.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hlasovanie)
  13.4.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (hlasovanie)
  13.5.Veterinárne lieky (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (hlasovanie)
  13.6.Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasovanie)
  13.7.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (hlasovanie)
  13.8.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (hlasovanie)
  13.9.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  13.10.Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  13.11.Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  13.12.Rozmach neofašistického násilia v Európe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (hlasovanie)
  13.13.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (hlasovanie)
  13.14.Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) (B8-0477/2018) (hlasovanie)
  13.15.14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0478/2018) (hlasovanie)
  13.16.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasovanie)
  13.17.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (B8-0480/2018) (hlasovanie)
  13.18.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (hlasovanie)
  13.19.Situácia v Azovskom mori (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (hlasovanie)
  13.20.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (hlasovanie)
  13.21.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (B8-0492/2018) (hlasovanie)
  13.22.Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  13.23.Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
  14.1.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Rozmach neofašistického násilia v Európe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) (B8-0477/2018)
  14.8.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (B8-0480/2018)
  14.9.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (B8-0492/2018)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Pokračovanie prerušeného rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 18.Spravodlivý trh pre priemysel (rozprava)
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Petície: pozri zápisnicu
 21.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
 25.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (627 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2927 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia