Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 25. oktober 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem veleposlaništvu v Istanbulu (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Razmere v Azovskem morju (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (razprava)
 8.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (kratka predstavitev)
 9.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (kratka predstavitev)
 10.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (kratka predstavitev)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Nagrada Saharova 2018 (razglasitev dobitnika)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Uvoz kulturnih dobrin (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (glasovanje)
  13.2.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (glasovanje)
  13.3.Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (glasovanje)
  13.4.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (glasovanje)
  13.5.Zdravila za uporabo v veterinarski medicini (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (glasovanje)
  13.6.Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (glasovanje)
  13.7.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (glasovanje)
  13.8.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (glasovanje)
  13.9.Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (glasovanje)
  13.10.Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  13.11.Selitev lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  13.12.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (glasovanje)
  13.13.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (glasovanje)
  13.14.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (B8-0477/2018) (glasovanje)
  13.15.14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (B8-0478/2018) (glasovanje)
  13.16.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (glasovanje)
  13.17.Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (B8-0480/2018) (glasovanje)
  13.18.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (glasovanje)
  13.19.Razmere v Azovskem morju (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (glasovanje)
  13.20.Razmere v Venezueli (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (glasovanje)
  13.21.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (B8-0492/2018) (glasovanje)
  13.22.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (glasovanje)
  13.23.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Uvoz kulturnih dobrin (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (B8-0480/2018)
  14.9.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (B8-0492/2018)
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 18.Pravičen trg za industrijo (razprava)
 19.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 20.Peticije: glej zapisnik
 21.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 23.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
 25.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (627 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2927 kb)
Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov