Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 november 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid