Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 12. november 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Energieffektivitet - Forvaltning af energiunionen - Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (forhandling)
 15.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (forhandling)
 16.Oversvømmelser i Europa (forhandling)
 17.Minimumsstandarder for mindretal i EU (kortfattet forelæggelse)
 18.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (kortfattet forelæggelse)
 19.EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (478 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2571 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik