Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 12 november 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 7.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Energieffektivitet - Styrningen av energiunionen - Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (debatt)
 15.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (debatt)
 16.Översvämningar i Europa (debatt)
 17.Minimistandarder för minoriteter i EU (kortfattad redogörelse)
 18.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (kortfattad redogörelse)
 19.EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (478 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2571 kb)
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy