Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 13 ноември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Време за гласуване
  4.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (гласуване)
  4.2.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (гласуване)
  4.3.Енергийна ефективност (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (гласуване)
  4.4.Управление на енергийния съюз (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (гласуване)
  4.5.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A8-0392/2017 - José Blanco López) (гласуване)
  4.6.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (гласуване)
  4.7.Принципите на правовата държава в Румъния (B8-0522/2018) (гласуване)
  4.8.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (A8-0353/2018 - József Nagy) (гласуване)
  4.9.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
  5.1.Енергийна ефективност (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Управление на енергийния съюз (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Принципите на правовата държава в Румъния (B8-0522/2018)
  5.6.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 11.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия - Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (разискване)
 12.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (разискване)
 14.Регулиране на виртуалните валути и на първоначалното предлагане на монети (разискване)
 15.Подкрепа от държавите – членки на ЕС за Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 16.Хуманитарни визи (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (917 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4269 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност