Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 13. november 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Hääletused
  4.1.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (hääletus)
  4.2.ELi arenguabi hariduse valdkonnas (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (hääletus)
  4.3.Energiatõhusus (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (hääletus)
  4.4.Energialiidu juhtimine (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (hääletus)
  4.5.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A8-0392/2017 - José Blanco López) (hääletus)
  4.6.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (hääletus)
  4.7.Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (B8-0522/2018) (hääletus)
  4.8.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (A8-0353/2018 - József Nagy) (hääletus)
  4.9.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Energiatõhusus (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Energialiidu juhtimine (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (B8-0522/2018)
  5.6.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Istungi jätkamine
 8.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 11.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine - ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (arutelu)
 12.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 13.Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine (arutelu)
 14.Virtuaalvääringute ja algmüntide pakkumise õiguslik reguleerimine (arutelu)
 15.ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (arutelu)
 16.Humanitaarviisad (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (917 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4269 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika