Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 13 november 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Stemmingen
  4.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (stemming)
  4.2.EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (stemming)
  4.3.Energie-efficiëntie (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (stemming)
  4.4.Governance van de energie-unie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (stemming)
  4.5.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0392/2017 - José Blanco López) (stemming)
  4.6.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (stemming)
  4.7.De rechtsstaat in Roemenië (B8-0522/2018) (stemming)
  4.8.Minimumnormen voor minderheden in de EU (A8-0353/2018 - József Nagy) (stemming)
  4.9.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (stemming)
 5.Stemverklaringen
  5.1.Energie-efficiëntie (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Governance van de energie-unie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.De rechtsstaat in Roemenië (B8-0522/2018)
  5.6.Minimumnormen voor minderheden in de EU (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (debat)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 11.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië - Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (debat)
 12.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 13.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt (debat)
 14.Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings (debat)
 15.Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)
 16.Humanitaire visa (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (917 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4269 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid