Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Głosowanie
  4.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (głosowanie)
  4.2.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (głosowanie)
  4.3.Efektywność energetyczna (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (głosowanie)
  4.4.Zarządzanie unią energetyczną (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (głosowanie)
  4.5.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (A8-0392/2017 - José Blanco López) (głosowanie)
  4.6.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (głosowanie)
  4.7.Praworządność w Rumunii (B8-0522/2018) (głosowanie)
  4.8.Normy minimalne dla mniejszości w UE (A8-0353/2018 - József Nagy) (głosowanie)
  4.9.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Efektywność energetyczna (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Zarządzanie unią energetyczną (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Praworządność w Rumunii (B8-0522/2018)
  5.6.Normy minimalne dla mniejszości w UE (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 11.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją - Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (debata)
 14.Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych (debata)
 15.Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 16.Wizy humanitarne (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (917 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4269 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności