Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Omröstning
  4.1.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (omröstning)
  4.2.EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (omröstning)
  4.3.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (omröstning)
  4.4.Styrningen av energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (omröstning)
  4.5.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (A8-0392/2017 - José Blanco López) (omröstning)
  4.6.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (omröstning)
  4.7.Rättsstatsprincipen i Rumänien (B8-0522/2018) (omröstning)
  4.8.Minimistandarder för minoriteter i EU (A8-0353/2018 - József Nagy) (omröstning)
  4.9.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Styrningen av energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Rättsstatsprincipen i Rumänien (B8-0522/2018)
  5.6.Minimistandarder för minoriteter i EU (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 11.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad (debatt)
 14.Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta (initial coin offerings) (debatt)
 15.EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt (debatt)
 16.Humanitära visum (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (917 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4269 kb)
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy