Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0166R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0449

Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14.1. Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
PV
MPphoto
 

  Presidente. – Prima di passare alla relazione sul Quadro finanziario pluriennale, voglio sottolineare l'importanza di questo voto perché il Parlamento europeo con questo voto intende rivendicare il suo potere di iniziativa legislativa, intende rivendicare il suo essere legislatore protagonista e intende chiedere fortemente che si decida sul Quadro pluriennale nei tempi più rapidi possibili. È un messaggio politico che il Parlamento invia al Consiglio e alla Commissione europea.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου