Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 14 ноември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Европейски кодекс за електронни съобщения - Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (разискване)
 8.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Тържествено заседание - Южна Африка
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Съобщение на председателството
 13.Състав на Парламента: вж. протоколи
 14.Време за гласуване
  14.1.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (гласуване)
  14.2.Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ (A8-0315/2018 - Sander Loones) (гласуване)
  14.3.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (гласуване)
  14.4.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (гласуване)
  14.5.Европейски кодекс за електронни съобщения (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (гласуване)
  14.6.Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (гласуване)
  14.7.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (гласуване)
  14.8.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (гласуване)
  14.9.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (гласуване)
  14.10.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (гласуване)
  14.11.Хуманитарни визи (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
 15.Обяснение на вот
  15.1.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Хуманитарни визи (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 21.Повишаване на устойчивостта на ЕС по отношение на влиянието на чуждестранни фактори върху предстоящата избирателна кампания за ЕП (разискване по актуални въпроси)
 22.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (разискване)
 23.Устойчиви органични замърсители (разискване)
 24.Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (разискване)
 25.Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (разискване)
 26.Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (разискване)
 27.Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1002 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4748 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност