Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. november 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c) (godkendelse): se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 7.Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (forhandling)
 8.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Højtideligt møde - Sydafrika
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Meddelelse fra formanden
 13.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 14.Afstemningstid
  14.1.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (afstemning)
  14.2.Statsstøtteregler: nye kategorier af statsstøtte (A8-0315/2018 - Sander Loones) (afstemning)
  14.3.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (afstemning)
  14.4.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (afstemning)
  14.5.Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (afstemning)
  14.6.Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (afstemning)
  14.7.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (afstemning)
  14.8.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (afstemning)
  14.9.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (afstemning)
  14.10.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (afstemning)
  14.11.Humanitære visa (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
 15.Stemmeforklaringer
  15.1.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitære visa (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 19.Modtagne dokumenter: se protokollen
 20.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 21.Styrke EU's modstandsdygtighed over for udenlandske aktørers indflydelse på den kommende valgkamp til Europa-Parlamentsvalget (debat om et aktuelt spørgsmål)
 22.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (forhandling)
 23.Persistente organiske miljøgifte (forhandling)
 24.Statistikmyndighedernes uafhængighed i Den Europæiske Union og sagen om Andreas Georgiou (forhandling)
 25.Europæisk sikkerhed og fremtiden for traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter (forhandling)
 26.USA's reaktion på karavanen med centralamerikanske migranter ved den mexicanske grænse (forhandling)
 27.De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1002 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4748 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik