Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (συζήτηση)
 8.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Νότια Αφρική
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 13.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  14.2.Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: νέες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων (A8-0315/2018 - Sander Loones) (ψηφοφορία)
  14.3.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (ψηφοφορία)
  14.4.Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  14.5.Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (ψηφοφορία)
  14.6.Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (ψηφοφορία)
  14.7.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
  14.8.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (ψηφοφορία)
  14.9.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (ψηφοφορία)
  14.10.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (ψηφοφορία)
  14.11.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
  15.1.Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι της επίδρασης ξένων παραγόντων στην επικείμενη προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 22.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (συζήτηση)
 23.Έμμονοι οργανικοί ρύποι (συζήτηση)
 24.Ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου (συζήτηση)
 25.Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (συζήτηση)
 26.Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (συζήτηση)
 27.Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1002 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4748 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου