Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 14. november 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (heakskiitmine) (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Euroopa elektroonilise side seadustik - Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet (arutelu)
 8.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Pidulik istung - Lõuna-Aafrika
 11.Istungi jätkamine
 12.Presidentuuri teatis
 13.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 14.Hääletused
  14.1.Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (hääletus)
  14.2.Riigiabi reeglid: uued riigiabi liigid (A8-0315/2018 - Sander Loones) (hääletus)
  14.3.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (hääletus)
  14.4.Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (hääletus)
  14.5.Euroopa elektroonilise side seadustik (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (hääletus)
  14.6.Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (hääletus)
  14.7.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (hääletus)
  14.8.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (hääletus)
  14.9.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (hääletus)
  14.10.ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (hääletus)
  14.11.Humanitaarviisad (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
 15.Selgitused hääletuse kohta
  15.1.Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitaarviisad (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 17.Istungi jätkamine
 18.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 21.ELi vastupanuvõime suurendamine välismaiste osalejate mõjule eesseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias (temaatiline arutelu)
 22.Rongireisijate õigused ja kohustused (arutelu)
 23.Püsivad orgaanilised saasteained (arutelu)
 24.Euroopa Liidu statistikaasutuste sõltumatus ja Andreas Georgiou juhtum (arutelu)
 25.Euroopa julgeolek ning lähi- ja keskmaarakettide likvideerimise lepingu tulevik (arutelu)
 26.Reageering Kesk-Ameerikast pärit rändajate karavanile Mehhiko piiril (arutelu)
 27.USA Iraani-vastaste sanktsioonide eksterritoriaalne mõju Euroopa äriühingutele (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1002 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4748 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika