Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) : ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 7.Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (keskustelu)
 8.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Juhlaistunto - Etelä-Afrikka
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Puhemiehen ilmoitus
 13.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 14.Äänestykset
  14.1.Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (äänestys)
  14.2.Valtiontukisäännöt: uudet valtiontukimuodot (A8-0315/2018 - Sander Loones) (äänestys)
  14.3.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (äänestys)
  14.4.Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (äänestys)
  14.5.Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (äänestys)
  14.6.Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (äänestys)
  14.7.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (äänestys)
  14.8.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (äänestys)
  14.9.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (äänestys)
  14.10.EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (äänestys)
  14.11.Humanitaariset viisumit (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
 15.Äänestysselitykset
  15.1.Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitaariset viisumit (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 19.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 20.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 21.EU:n suojautumiskyvyn lisääminen ulkomaisten toimijoiden vaikutusta vastaan tulevan eurovaalikampanjan aikana (ajankohtainen keskustelu)
 22.Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet (keskustelu)
 23.Pysyvät orgaaniset yhdisteet (keskustelu)
 24.Tilastoviranomaisten riippumattomuus Euroopan unionissa ja Andreas Georgioun tapaus (keskustelu)
 25.Euroopan turvallisuus ja keskimatkan ohjusten poistamista koskevan INF-sopimuksen tulevaisuus (keskustelu)
 26.Keski-Amerikasta lähtöisin olevaan siirtolaiskaravaaniin reagointi Meksikon rajalla (keskustelu)
 27.Yhdysvaltojen Iranin vastaisten pakotteiden eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvat ekstraterritoriaaliset vaikutukset (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1002 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4748 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö