Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas) (žr. protokola)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 7.Europos elektroninių ryšių kodeksas - Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (diskusijos)
 8.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Seduta solenne - Sud Africa
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Pirmininko pranešimas
 13.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (balsavimas)
  14.2.Valstybės pagalbos taisyklės: naujosios valstybės pagalbos rūšys (A8-0315/2018 - Sander Loones) (balsavimas)
  14.3.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (balsavimas)
  14.4.Įgaliojimų konkurencijos institucijoms suteikimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (balsavimas)
  14.5.Europos elektroninių ryšių kodeksas (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (balsavimas)
  14.6.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (balsavimas)
  14.7.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (balsavimas)
  14.8.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (balsavimas)
  14.9.ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (balsavimas)
  14.10.ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (balsavimas)
  14.11.Humanitarinės vizos (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsavimas)
 15.Paaiškinimai dėl balsavimo
  15.1.Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Įgaliojimų konkurencijos institucijoms suteikimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitarinės vizos (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 19.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 20.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 21.ES atsparumo užsienio veikėjų įtakai, daromai būsimai EP rinkimų kampanijai, didinimas (diskusija aktualia tema)
 22.Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (diskusijos)
 23.Patvarieji organiniai teršalai (diskusijos)
 24.Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (diskusijos)
 25.Europos saugumas ir Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateitis (diskusijos)
 26.Atsakas į vadinamąjį Centrinės Amerikos migrantų karavaną prie Meksikos sienos (diskusijos)
 27.Ekstrateritorinis Iranui taikomų JAV sankcijų poveikis Europos bendrovėms (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1002 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4748 kb)
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika