Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 14. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 4.Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 7.Eiropas elektronisko sakaru kodekss - Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (debates)
 8.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Svinīgā sēde - Dienvidāfrika
 11.Sēdes atsākšana
 12.Priekšsēdētāja paziņojums
 13.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (balsošana)
  14.2.Valsts atbalsta noteikumi: jaunas valsts atbalsta kategorijas (A8-0315/2018 - Sander Loones) (balsošana)
  14.3.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (balsošana)
  14.4.Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (balsošana)
  14.5.Eiropas elektronisko sakaru kodekss (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (balsošana)
  14.6.Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (balsošana)
  14.7.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (balsošana)
  14.8.Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (balsošana)
  14.9.ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (balsošana)
  14.10.ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (balsošana)
  14.11.Humanitārās vīzas (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
 15.Balsojumu skaidrojumi
  15.1.Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitārās vīzas (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 19.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 20.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 21.ES noturības pret ārvalstu dalībnieku ietekmi gaidāmajā EP vēlēšanu kampaņā palielināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 22.Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (debates)
 23.Noturīgi organiskie piesārņotāji (debates)
 24.Statistikas iestāžu neatkarība Eiropas Savienībā un Andreas Georgiou lieta (debates)
 25.Eiropas drošība un Līguma par vidēja un tuva darbības rādiusa kodolraķetēm nākotne (debates)
 26.Reakcija uz Centrālamerikas migrantu karavānu pie Meksikas robežas (debates)
 27.ASV sankciju pret Irānu ekstrateritoriālā ietekme uz Eiropas uzņēmumiem (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1002 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4748 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika