Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 14 ta' Novembru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni): ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi - Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (dibattitu)
 8.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Seduta solenni - l-Afrika t'Isfel
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Avviż mill-President
 13.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  14.1.Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (votazzjoni)
  14.2.Regoli dwar għajnuna mill-Istat: kategoriji ġodda ta' għajnuna mill-Istat (A8-0315/2018 - Sander Loones) (votazzjoni)
  14.3.L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (votazzjoni)
  14.4.L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (votazzjoni)
  14.5.Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (votazzjoni)
  14.6.Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (votazzjoni)
  14.7.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (votazzjoni)
  14.8.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (votazzjoni)
  14.9.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (votazzjoni)
  14.10.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (votazzjoni)
  14.11.Viżi Umanitarji (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
 15.Spegazzjonijiet tal-vot
  15.1.Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Viżi Umanitarji (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 19.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 20.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 21.Inżidu r-reżiljenza tal-UE kontra l-influwenza ta' atturi barranin fuq il-kampanja elettorali li jmiss tal-PE (dibattitu topiku)
 22.Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (dibattitu)
 23.Il-pollutanti organiċi persistenti (dibattitu)
 24.L-indipendenza tal-awtoritajiet tal-istatistika fl-Unjoni Ewropea u l-każ ta' Andreas Georgiou (dibattitu)
 25.Is-Sigurtà Ewropea u l-futur tat-Trattat dwar il-Forzi Nukleari b'Medda Intermedja (dibattitu)
 26.Ir-reazzjoni għall-karavana ta' migranti mill-Amerka Ċentrali fil-fruntiera Messikana (dibattitu)
 27.L-effetti extraterritorjali tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq l-Iran għall-kumpaniji Ewropej (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1002 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4748 kb)
Aġġornata l-aħħar: 8 ta' April 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza