Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 14 listopada 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie): Patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Europejski kodeks łączności elektronicznej - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (debata)
 8.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Uroczyste posiedzenie - Republika Południowej Afryki
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Komunikat Przewodniczącego
 13.Skład Parlamentu: patrz protokół
 14.Głosowanie
  14.1.Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (głosowanie)
  14.2.Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa (A8-0315/2018 - Sander Loones) (głosowanie)
  14.3.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (głosowanie)
  14.4.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (głosowanie)
  14.5.Europejski kodeks łączności elektronicznej (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (głosowanie)
  14.6.Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (głosowanie)
  14.7.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (głosowanie)
  14.8.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (głosowanie)
  14.9.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (głosowanie)
  14.10.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (głosowanie)
  14.11.Wizy humanitarne (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  15.1.Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Wizy humanitarne (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Składanie dokumentów: patrz protokół
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 21.Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (debata na aktualny temat)
 22.Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (debata)
 23.Trwałe zanieczyszczenia organiczne (debata)
 24.Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (debata)
 25.Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (debata)
 26.Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (debata)
 27.Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1002 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4748 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności