Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (anunțul propunerilor de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 7.Codul european al comunicațiilor electronice - Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (dezbatere)
 8.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (dezbatere)
 9.Reluarea şedinţei
 10.Ședință solemnă - Africa de Sud
 11.Reluarea şedinţei
 12.Comunicarea Președinției
 13.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 14.Votare
  14.1.Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (vot)
  14.2.Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat (A8-0315/2018 - Sander Loones) (vot)
  14.3.Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (vot)
  14.4.Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (vot)
  14.5.Codul european al comunicațiilor electronice (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (vot)
  14.6.Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (vot)
  14.7.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (vot)
  14.8.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (vot)
  14.9.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (vot)
  14.10.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (vot)
  14.11.Vizele umanitare (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (vot)
 15.Explicații privind votul
  15.1.Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Vizele umanitare (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 17.Reluarea şedinţei
 18.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 19.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 20.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 21.Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii electorale a PE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 22.Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (dezbatere)
 23.Poluanții organici persistenți (dezbatere)
 24.Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas Georgiou (dezbatere)
 25.Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (dezbatere)
 26.Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul (dezbatere)
 27.Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1002 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4748 kb)
Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate