Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 14. novembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (oznámenie o predložených návrhoch uznesení): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Európsky kódex elektronickej komunikácie - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (rozprava)
 8.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (rozprava)
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Slávnostná schôdza – Južná Afrika
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Oznámenie predsedníctva
 13.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 14.Hlasovanie
  14.1.Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (hlasovanie)
  14.2.Pravidlá štátnej pomoci: nové kategórie štátnej pomoci (A8-0315/2018 - Sander Loones) (hlasovanie)
  14.3.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (hlasovanie)
  14.4.Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
  14.5.Európsky kódex elektronickej komunikácie (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (hlasovanie)
  14.6.Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (hlasovanie)
  14.7.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
  14.8.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (hlasovanie)
  14.9.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (hlasovanie)
  14.10.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (hlasovanie)
  14.11.Humanitárne víza (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
 15.Vysvetlenia hlasovania
  15.1.Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitárne víza (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 17.Pokračovanie prerušeného rokovania
 18.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 21.Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov v kontexte nadchádzajúcej kampane pred voľbami do EP (tematická rozprava)
 22.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (rozprava)
 23.Perzistentné organické látky (rozprava)
 24.Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava)
 25.Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (rozprava)
 26.Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (rozprava)
 27.Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1002 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4748 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia