Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.En europeisk kodex för elektronisk kommunikation - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (debatt)
 8.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Högtidligt möte - Sydafrika
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Meddelande från talmannen
 13.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 14.Omröstning
  14.1.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (omröstning)
  14.2.Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd (A8-0315/2018 - Sander Loones) (omröstning)
  14.3.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (omröstning)
  14.4.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (omröstning)
  14.5.En europeisk kodex för elektronisk kommunikation (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (omröstning)
  14.6.Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (omröstning)
  14.7.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (omröstning)
  14.8.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (omröstning)
  14.9.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (omröstning)
  14.10.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (omröstning)
  14.11.Humanitära visum (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
 15.Röstförklaringar
  15.1.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitära visum (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 21.Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (debatt om en aktuell fråga)
 22.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (debatt)
 23.Långlivade organiska föroreningar (debatt)
 24.Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (debatt)
 25.Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (debatt)
 26.Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (debatt)
 27.De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1002 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4748 kb)
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy