Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2018/2774(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Debates :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Votaciones :

Textos aprobados :


Acta literal de los debates
Jueves 15 de noviembre de 2018 - Estrasburgo Edición revisada

3. La enfermedad de Lyme (borreliosis) (debate)
Vídeo de las intervenciones
Acta
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sulla malattia di Lyme (borreliosi) presentata da Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (O-000088/2018 - B8-0417/2018) (2018/2774(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen, laatija. – Arvoisa puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat, rakkaat kollegat, haluaisin kiittää mahdollisuudesta esittää tämän suullisen kysymyksen komissiolle liittyen borrelioosiin eli Lymen tautiin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta. Borrelioosin esiintyvyydestä ei ole olemassa faktatietoa. Esiintyvyysluvut perustuvat arvailuun ja vaihtelevat hyvin suuresti lähteestä riippuen. Monissa maissa borrelioosia ei edelleenkään tilastoida mitenkään ja asialla on suuri merkitys borrelioosin vakavasti otettavuuteen sekä esimerkiksi tutkimusmäärärahojen suuntaamiseen.

Borrelioosin hoitokäytännöistä on olemassa runsaasti eriäviä näkemyksiä. Borrelioosia hoidetaan ensisijaisesti antibiooteilla. Yleensä ollaan yhtä mieltä siitä, että parhaat hoitotulokset saadaan silloin, kun hoito päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Sen sijaan lääkkeen annostuksesta, hoitoajan pituudesta ja kroonisen borrelioosin hoidosta esiintyy toisistaan poikkeavia näkemyksiä.

Borrelioosiin sairastuneiden oirekuvat ovat hyvin yksilöllisiä ja osalla tautiin liittyy vaikeita lisäinfektioita. Vasta-ainetesteissä voi olla useitakin ongelmia, kuten se, että vasta—aineiden tuotanto ei ole vielä ehtinyt käynnistyä, koska infektioista on liian lyhyt aika, tai siksi, että vasta-aineet ovat sitoutuneet immunokomplekseihin.

Borrelioosin ja siihen liittyvien lisäinfektioiden tutkimus on tällä hetkellä valitettavan riittämätöntä. Eri hoitomuotojen tehoa pitäisi todella nopeasti alkaa tutkimaan laajemmin. Tärkeä tutkimusaihe on myös borrelioosin kroonistuminen. Potilaat, joiden oireilu jatkuu pitkien antibioottikuurien jälkeenkin, jäävät valitettavan usein vaille kuntoutusta ja hoitoa. Ja heidän kuntonsa ja työkykynsä on usein menetetty pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi.

Pientä edistystä on tapahtunutkin jo, sillä Lymen neuroborrelioosi on lisätty epidemiologisen seurannan piiriin kuuluviin tartuntatauteihin, mutta yhä enemmän tarvitaan panostusta borrelioosin torjuntaan sekä borrelioosia koskevan tietoisuuden parantamiseen. Jäsenvaltioiden hoitokäytäntöjä pitää kyetä yhtenäistämään ja parantamaan ja ennen kaikkea potilaiden, asiakkaiden, hoitoon pääsyä tulee tehostaa ja parantaa. Lisäksi diagnostiikkaa tulee tarkentaa ja olisi meillä toiveissa rokotekin jonain päivänä Lymen borrelioosia vastaan. Edellä esitettyihin ongelmiin, haasteisiin, haluaisimme ystävällisesti pyytää komissiolta vastauksia, ratkaisuja, tulevaisuudensuunnitelmia ja ajatuksia, mitä teillä tämän asian suhteen on.

Valitettavasti punkkien määrä kasvaa erittäin voimakkaasti Euroopassa ja niiden maantieteellinen esiintyvyys laajenee koko ajan. Tämän arvellaan johtuvan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomasta ilmaston leudontumisesta. Pakkastalvet ovat Pohjois-Euroopassakin kohta harvinaisuus ja tämä suosii erityisesti punkkeja ja niiden isäntäeläimiä. Tässä suhteessa tulevaisuus ei näytä siis lainkaan paremmalta, ennemminkin päinvastoin. Borrelioosiin sairastuneiden lukumäärän odotetaan yhä vaan kasvavan. Sen takia toivomme nopeita aktiivitoimia asian korjaamiseksi.

Lopuksi haluaisin kiittää kollegoitani ympäristövaliokunnassa ja koko parlamentissa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja vahvasta tuesta. Haluan kiittää niin kansainvälistä Lymen borrelioosiyhdistystä kuin kansallisiakin yhdistyksiä borrelioosiin sairastuneiden henkilöiden aseman parantamiseksi tehdystä työstä ja erityisesti haluan kiittää irlantilaista kollegaamme Liadh Ní Riadaa, joka on pitänyt tätä asiaa urhoollisesti jo vuosien ajan esillä. Onneksi nyt olemme saaneet koko ympäristövaliokunnan tiimin mukaan tähän työhön. Kiitos siitä. Yhteistyöllä eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, Lyme disease, or Borreliosis, is a real health concern for European citizens, who are increasingly exposed to ticks and the associated risks of Lyme disease. In fact, Lyme disease is the most prevalent tick-transmitted infection in Europe.

Recent studies estimate that the incidence of Lyme disease at 22 cases per 100 000 persons per year, with a steadily increasing occurrence in several Member States. In the absence of a consistent surveillance system in the past, it remains difficult to accurately assess the overall trend of Lyme disease. It is, however, clear that the northward spread of ticks and adaptation of altitude are associated with climate change and land-use change.

Currently, there is no vaccine against Lyme disease so the recommendation is to take general prevention methods, such as tick awareness, appropriate clothing in tick-infested areas and the removal of attached ticks. These are particularly important for citizens living in areas where Lyme disease is endemic and high-risk groups, such as agricultural and forestry workers.

Let me now address each of the questions you raised. Question one: the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and Member State experts worked on a proposal to include Lyme disease on the EU list of notifiable diseases. However, the diagnosis of Lyme disease is challenging, as the symptoms are varied and often non—specific. In addition, different diagnostic criteria and tests are used in different countries. Thus, the disease may go undetected, with the subsequent risk of developing serious chronic manifestations.

Neuroborreliosis is the most serious complication of the Borrelia bacterial infection, seen in about 10% of patients with Lyme disease. The definition of neuroborreliosis is more standardised than other Lyme disease manifestations, with the possibility to confirm cases based on a common EU case definition.

This is why, based on a scientific assessment, it was therefore decided to include Lyme neuroborreliosis in the list of EU notifiable diseases under the decision on serious cross—border threats to health. The Commission remains fully committed to tackle the disease, working with Member States to strengthen prevention, surveillance and control of Lyme disease. As a key element, the decision on serious cross—border threats to health, which I have just mentioned, provides for epidemiological surveillance of communicable diseases through the use of comparable and compatible data.

Question two: with the recent inclusion of Lyme neuroborreliosis in the list of EU notifiable diseases, all EU and EEA Member States are required to report such cases using the standard EU case definition. The epidemiological information on neuroborreliosis will be collected by the European Centre for Disease Prevention and Control, starting in 2019 for cases diagnosed in 2018. In time, this will allow a better evaluation of the disease prevalence and trend of Lyme disease in Europe. Cooperation on surveillance, prevention and control between Member States is ongoing, coordinated by the centre.

Question three: the centre is actively contributing to enhance awareness about Lyme disease among professionals and the general population. Several publications and tools are available, including information about the disease and the vector infographics disease fact-sheets for professionals and health practitioners and a communication toolkit on tick-borne diseases and preventive measures against tick bites.

To strengthen preparedness and exchange of best practices, the Commission organised a workshop on the challenges of managing outbreaks of vector-borne diseases in September 2017. The centre has also conducted community preparedness case studies, including on Lyme disease, focusing on synergies on community and hospitals.

Question four: as regards diagnostic practices, reporting of Lyme neuroborreliosis cases from 2018 onwards will be done according to a common case definition and diagnostic criteria. This will help to allow for a more accurate picture of the prevalence of Lyme disease in the EU. In addition, the European Centre for Disease Prevention and Control has conducted a systematic literature review on the diagnostic accuracy of serological tests for Lyme disease. It will start collecting data on the laboratory methods to evaluate the diagnosis for Lyme neuroborreliosis in 2019.

Question five: as you know, the Commission is not in a position to harmonise treatment practices as this falls within the competence of the Member States. This being said, the Commission is committed to help develop new and better diagnostics for Lyme disease. This effort has seen significant financial support in recent years.

Question six: let me highlight that there is indeed currently very significant funding behind efforts to improve the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease in the EU. The Commission has recently supported research on improved diagnostics that will permit early and accurate diagnosis of Lyme disease through the provision of EUR 7.8 million. It is also worth noting that, in 2016, the European Investment Bank granted EUR 25 million for the development of a Lyme vaccine. Additionally, the Commission has provided EUR 3 million to fund the development of an anti-tick vaccine aiming to protect against all tick-borne diseases in Europe. The remaining two years of Horizon 2020, and in particular its forthcoming calls for research and innovation project proposals, will offer further opportunities to support research on Lyme disease.

We now need to implement a robust Lyme disease surveillance to have a clearer picture on the disease burden and trends across the EU. We will further focus on awareness raising, improving community preparedness and prevention and supporting research efforts to develop new diagnostic methods and vaccines.

I hope, and indeed trust, you share the intention to drive matters forward, to strengthen prevention and reduce the prevalence and the suffering associated with Lyme disease.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, v imenu skupine PPE. – Gospod predsednik. Spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi, vesel sem, da danes razpravljamo in glasujemo o limski boreliozi, ki postaja vse večji zdravstveni izziv.

Komisarki Jourovi sem hvaležen za izčrpen odgovor Komisije. Prihajam iz Slovenije, ki spada v evropski in svetovni vrh glede obolevanja s to boleznijo in z njo imam tudi osebne izkušnje.

Borelioza je bakterijska bolezen, ki jo je težko pravočasno odkriti, diagnosticirati in zdraviti. Tako so mnogi bolniki deležni napačnih diagnoz in terapij. Število obolelih narašča, klimatske spremembe pa pospešujejo širjenje bolezni. Nimamo še registriranega cepiva, ki bi preprečevalo bolezen. Imamo zelo različne prakse po državah članicah, bolniki pa zaradi tega tudi višje stroške.

Potreben je skupen pristop na ravni Evropske zveze. Potrebujemo enotne podatkovne zbirke, več skupnih raziskav in enotne smernice za zdravljenje. Zato pozivamo Komisijo, da pripravi evropski načrt boja proti boreliozi.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, im Namen der S&D-Fraktion. – Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ein herzliches Danke schön für Ihre sehr intensive Beantwortung unserer Fragen.

In Niederösterreich hatte wir einen Landeshauptmannstellvertreter, der von einer Zecke gestochen wurde; das Ganze wurde nicht rechtzeitig erkannt, sodass es am Ende dazu geführt hat, dass er eine Herztransplantation gebraucht hat, um überhaupt zu überleben. Um dieses dramatische Beispiel nicht allzu oft in Europa zu wiederholen, glaube ich, brauchen wir ganz konkrete Pläne, um die Borreliose rechtzeitig zu erkennen, Daten zu haben, damit wir auch wissen, wie wir sie behandeln, und ganz wesentlich – wie Sie auch angesprochen haben – ist die Erforschung einer Impfung.

Was wir auch brauchen, ist Aufklärung der Bevölkerung. Nicht nur jener, die intensiv mit dem Forst und der Landwirtschaft zu tun haben, denn hier gibt es ja schon Leitlinien, hier ist auch schon ein gewisses Bewusstsein entstanden. Aber in der Bevölkerung, die das Recht darauf hat, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen, entsteht zum Beispiel oft der falsche Eindruck, dass durch eine Impfung gegen FSME, eine virale Erkrankung, die ebenfalls von der Zecke übertragen wird, hier ein genereller Schutz bei Zeckenbissen besteht. Das heißt, ich glaube, hier ist es auch ganz in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, die Leute einzuladen, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen, aber sie auf die Gefahren, die dort lauern, aufmerksam zu machen. Eine FSME-Impfung schützt nicht gegen Borreliose.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani komisarz! Neuroborelioza jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą odzwierzęcą w Europie. Cierpi na nią obecnie około – szacuje się – miliona obywateli. Ugryzienie przez zakażonego kleszcza, a także objawy boreliozy mogą być nierozpoznawalne, a to prowadzi do bardzo poważnych komplikacji.

W związku z tym, że nie ma szczepionki na boreliozę, konieczne jest podjęcie intensywnych działań. Konieczne jest szkolenie lekarzy pierwszego kontaktu, wprowadzenie badań profilaktycznych, jak i szybkiej ścieżki leczenia dla osób pracujących zawodowo w sektorze rolno-leśnym. Konieczna jest wymiana dobrych praktyk, a także prowadzenie intensywnych i efektywnych kampanii informacyjnych w regionach najbardziej dotkniętych rozprzestrzenianiem się neuroboreliozy. Apeluję do Komisji, by opracowała europejski plan zwalczania boreliozy.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le courage des personnes atteintes de la maladie de Lyme force l’admiration, car c’est un véritable mur auquel elles se heurtent souvent dans leur parcours de souffrance.

Relevons d’abord l’incompréhension de très nombreux médecins non spécialistes qui n’ont tout simplement pas les outils pour détecter à temps cette maladie qui touche pourtant déjà un million d’Européens, un chiffre qui augmente sans cesse, notamment à cause du changement climatique.

Les malades sont aussi confrontés à un autre obstacle: le conservatisme des académies de médecine. Dans bien des cas, celles-ci continuent de prétendre aujourd’hui que le test Elisa serait fiable à 100 %, alors que toutes les publications scientifiques démontrent l’inverse. Nous dénonçons, dans notre texte, cette prise en otage des patients, qui ont le droit de bénéficier de tests totalement fiables.

Il est donc essentiel de s’approprier les meilleures pratiques existantes, assorties d’une bonne prise en charge des patients souffrant de la maladie de Lyme chronique, comme c’est le cas en Allemagne et au Grand-Duché de Luxembourg. C’est clairement ce que nous demandent toutes les associations européennes, qui sont des centaines sur le terrain. Chez moi, en Wallonie, je pense particulièrement à Sonia Boulanger, qui coordonne l’ASBL Time for Lyme.

L’espoir est là – on en a déjà parlé dans ce débat –, des portes s’ouvrent. L’Union européenne vient d’ajouter la borréliose de Lyme à la liste des maladies transmissibles, ce qui est essentiel pour mettre les chercheurs en réseau. L’OMS a récemment changé les codes de la maladie de Lyme dans la classification internationale des maladies, reconnaissant la démence qui y est liée et la transmission de la mère à l’enfant qu’elle porte.

Pour conclure en un mot, nous l’avons dit: il est essentiel de financer la recherche sur la maladie Lyme, car son diagnostic est complexe et ses formes cliniques sont variées.

Dans les dix secondes qui me restent, je vous rappellerai ceci: un geste, une habitude, une carte, une pince à tiques pour les parents et pour les enfants pourraient déjà, pour commencer, éviter bien des complications.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, merci des réponses que vous nous avez apportées au niveau de la Commission. Je me réjouis de cette résolution qui prend enfin en compte la souffrance de ces malades. On a parlé «d’errance thérapeutique». Je ne sais pas si vous le savez mais, comme l’a souligné ma collègue Frédérique Ries, cette maladie est souvent très mal comprise, parce qu’elle présente une forme chronique et qu’elle n’est pas du tout abordée dans les programmes et les formations des médecins.

Une forme de déni entoure cette maladie qui ne rentre pas dans les codes. C’est ce qui explique, par exemple, qu’en France, les malades se rendent en Allemagne. Comme vous le proposez, une meilleure harmonisation est donc effectivement nécessaire, car il faut absolument disposer de moyens de diagnostic efficaces. Ce n’est pas parce que les tests sont négatifs que la maladie n’est pas présente.

De même, il faut créer des groupes de travail, comme vous l’avez proposé, pour mettre en place un échange de bonnes pratiques, à la fois sur le diagnostic, le dépistage et le traitement. Certains pays refusent de traiter les patients avec une forte dose d’antibiotiques. Et puis, il y a la formation des médecins, qui souvent connaissent mal les problèmes de santé liés à l’environnement.

Enfin, il faudrait développer la recherche, augmenter le financement et améliorer la reconnaissance de cette maladie en tant que maladie professionnelle. L’enjeu est donc important. Mais l’Europe peut apporter une valeur ajoutée pour dresser l’état des lieux, mieux comprendre cette maladie et, bien sûr, mieux la soigner.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D’Ornano, au nom du groupe EFDD. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le degré de fiabilité des tests sérologiques et des traitements non conventionnels de la maladie de Lyme est préoccupant et aurait dû, à mon sens, être abordé dans cette question orale. Je relève également l’absence de références au phénomène de l’errance médicale dans laquelle se retrouvent certains patients, ainsi qu’aux mouvements transfrontières des patients cherchant à se faire soigner de cette maladie.

Nous aurions également pu demander si la Commission comptait encourager des campagnes de sensibilisation aux risques afférents à la maladie de Lyme à la suite de morsures de tiques, et notamment au fait que l’infection se manifeste avec un décalage dans le temps et présente des symptômes très variés.

Enfin, pourquoi ne pas demander à la Commission de rendre des comptes sur les conclusions scientifiques faisant suite à l’investissement de plusieurs millions dans la recherche sur la maladie et dans l’élaboration d’un vaccin? C’est le rôle des élus que de savoir où va l’argent public.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, l’explosion du nombre de cas de maladie de Lyme témoigne d’une double fracture.

Relevons d’abord la fracture territoriale et sociale, puisque la zoonose la plus répandue d’Europe touche avant tout les habitants des zones rurales, ce qui explique sans doute le désintérêt des pouvoirs publics et la difficile reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle. Dans ma région, en France, beaucoup de très jeunes hommes qui travaillent sur les pommiers, par exemple, souffrent de cette maladie dramatique. Certains cas sont vraiment très difficiles et s’aggravent jusqu’à la démence. Cela fait vraiment beaucoup de peine.

La fracture sépare ensuite l’homme et la nature, puisque la traque des prédateurs, pourtant essentielle à l’écosystème, charriera dans son sillage la prolifération de certains parasites. Une étude récente démontrait le rôle du renard, parfois considéré comme nuisible, dans l’éradication des tiques.

Reste qu’à l’heure où entre 650 000 et 850 000 Européens sont affectés chaque année de cette pathologie, on ne saurait tolérer le véritable parcours du combattant infligé à tant de patients confrontés aux insuffisances de la médecine moderne. Au-delà d’un vaste effort commun à l’échelle européenne, ces malades méritent avant tout notre écoute et surtout notre respect.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, elles sont plus petites qu’une tête d’épingle, mais elles font de gros ravages. Les tiques sont le premier vecteur de maladies animales dans le monde, le deuxième pour les maladies humaines, après le moustique.

C’est un vrai sujet de santé publique. On l’a déjà dit: de plus en plus de personnes sont atteintes de cette maladie parce que, malheureusement, elle est largement sous-diagnostiquée et parfois asymptomatique. Elle ne fait l’objet d’aucun consensus quant à son diagnostic ou à son traitement. Ce manque de reconnaissance a affecté durablement les patients atteints de cette maladie, qui se retrouvent en situation d’errance diagnostique et thérapeutique.

On doit d’abord penser à eux, parce qu’au-delà des simples symptômes grippaux qui peuvent se développer dans la première phase de la maladie, une infection par la bactérie Borrelia peut, si elle est maltraitée, devenir chronique et invalidante. C’est donc une pathologie qu’il faut prendre au sérieux.

J’ai bien entendu vos propositions, Madame la Commissaire. Il est urgent d’intensifier les efforts de recherche et un vaccin doit être mis au point le plus rapidement possible. Mais la prévention est également essentielle. Il nous faut mieux informer les citoyens sur la façon de se prémunir contre les piqûres de tiques et sur la nécessité de se faire dépister après une morsure. La borréliose de Lyme étant présente partout en Europe, nous sommes confrontés à un véritable défi transfrontière qui requiert une action européenne coordonnée.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chacun et chacune d’entre nous peut attraper la maladie de Lyme, la borréliose. Une seule promenade en forêt suffit.

La maladie de Lyme peut avoir des conséquences graves sur la santé: des paralysies, des infections articulaires ou des problèmes cardiaques. Tout le monde sait que les tiques transmettent la maladie de Lyme à l’être humain. Mais les tiques, comment attrapent-t-elles la maladie de Lyme? C’est par les petits rongeurs, comme la souris, que les tiques attrapent la borréliose, ou maladie de Lyme. C’est là que le héros de mon histoire entre en scène: le renard. En effet, plus il y a de renards, moins les souris et les petits rongeurs sortent de leur trou et circulent, et moins la maladie se propage.

Je vous lance une appel, Mesdames et Messieurs, laissons faire notre écosystème naturel, laissons vivre le renard et surtout laissons le faire son travail, parce qu’il contribue en grande partie à la prévention de la maladie de Lyme.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goddyn (EFDD). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je crois que nous pouvons être satisfaits du travail accompli pour aboutir à cette résolution sur la maladie de Lyme qui était, vous le savez, très attendue par de nombreuses associations de malades. Chaque année, ce sont près d’un million d’Européens qui seraient touchés par cette maladie, dont le diagnostic demeure, pour beaucoup, incertain et la prise en compte au niveau médical peu satisfaisante.

Nous savons que la prolifération des tiques et la multiplication des morsures sont directement responsables de l’ampleur de cette maladie. Les tiques cantonnées autrefois aux forêts et aux montagnes prolifèrent maintenant jusque dans les zones péri-urbaines et menacent des foyers de population bien plus importants. C’est la raison pour laquelle il est urgent d’agir à notre niveau, car cette maladie rurale a longtemps souffert de l’inaction, du manque de moyens et du désintérêt des pouvoirs publics.

Je me réjouis donc qu’aujourd’hui nous réagissions collectivement à la mesure du défi que représente la lutte contre cette maladie. Bien plus encore, j’entends la voix des malades et des familles qui verront dans notre démarche l’espoir d’être enfin entendus et correctement pris en charge par le monde médical. C’est pourquoi nous devons soutenir cette résolution.

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE). – Voorzitter, de toename van de ziekte van Lyme baart grote zorgen en het is een groot probleem. Er is geen Europese consensus over de behandeling, en diagnose en screening van de ziekte van Lyme is niet aan de orde en de nationale praktijken lopen behoorlijk uiteen.

Onnodig veel patiënten hebben geen toegang tot de behandeling die passend voor hen zijn of krijgen niet meteen de juiste diagnose gesteld. Ik spreek ook uit eigen ervaring uit onze eigen familie: mijn neef had afgelopen zomer gewoon de gevolgen van de ziekte van Lyme en de bacteriële infectie daarvan. Hij ging naar de huisarts toe. De familie ging naar de huisarts en de huisarts zegt gewoon tegen deze jongen: “Je hebt gewoon de griep, ga maar weer naar huis.” Op het laatst – hij was bijna overleden – is het nog goed gekomen.

Maar die gevolgen zijn ook in Oostenrijk aan de orde en we moeten hier met elkaar meteen mee aan de slag gaan. Want ook huisartsen weten niet hoe het zit. Ik ben dan ook blij met het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie om Lyme borreliose in de lijst van overdraagbare ziekten op te nemen. Laten we dan nu ook samen deze verschrikkelijke ziekte erkennen als beroepsziekte en het onderzoek en de bewustmaking bevorderen teneinde de ziekte te voorkomen.

Maar niet alleen dat, de hele familie, onze hele omgeving vroeg zich af: wat gaan we daaraan doen? Het zijn niet alleen mensen die in de natuur werken. Het zijn kinderen die fietsen, ook uit steden. Het zijn ook de burgers! Het vereist gewoon een nationale aanpak en dank voor uw aanzet daarbij.

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D). – Domnule președinte, boala Lyme sau boala cu o mie de fețe, care afectează întregul organism, este cea mai comună și mai larg răspândită afecțiune transmisă de căpușe în Europa. Îngrijorarea noastră cu privire la prevalența bolii Lyme în Europa este cuprinsă în prezenta rezoluție. Salutăm includerea bolii Lyme pe lista europeană a bolilor transmisibile, ceea ce va permite pacienților să beneficieze de avantajele unui sistem de sănătate robust și structurat de identificare rapidă și fiabilă a cazurilor de borelioză Lyme în Uniunea Europeană, precum și de asistența reciprocă în domeniul analizei și al interpretării datelor colectate.

Însă trebuie să consemnăm și faptul că această boală cu o mie de fețe solicită finanțări suplimentare față de cele alocate de Uniunea Europeană până acum, în vederea creșterii eforturilor de cercetare pentru detectarea precoce, diagnosticarea și tratamentul boreliozei.

De asemenea, avem nevoie de mai multe campanii de informare și de sensibilizare a persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire, precum și de campanii de diseminare a celor mai bune practici de diagnosticare și de depistare a bolii Lyme.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD). – Mr President, Lyme disease is one of 10 diseases that afflict humans as a result of contact with ticks. Sometimes there can be two simultaneous infections. There has been a 400% increase in Lyme disease in the UK in the last four years. Good livestock farming practices can make an immense beneficial difference here by reducing tick numbers, yet the Green lobby, with its naive ideas of re-wilding, want to remove the livestock entirely. Between them, sheep as teeth grazers and cattle as tongue grazers can prevent grasses from becoming damp and rank and thus deny the ticks a habitat. Meanwhile, the farmers also control the bracken, another favourite tick habitat. Any ticks that do appear will attach themselves to these animals and will be dealt with by the routine application of recommended insecticides.

Twenty years ago, this involved the use of potentially dangerous organophosphorus compounds. Now, thanks to the research efforts of large companies, safer products which are simple to apply will readily destroy ticks. In the absence of these livestock, the ticks will multiply and settle on ground-nesting birds in fatally large numbers, yet the Green lobby will tell you that it’s farmers who threaten bird numbers.

Unlike grass, ticks do not thrive in heather, which is an alternative feed for sheep. However, the Green lobby frown on attempts to re-establish heather because of its association with politically incorrect grouse shooting. So we have a choice: a thriving tick-free upland economy based on livestock heather and grouse on the one hand, or the Green lobby’s paradise of abandoned land, welfare payments, tick-infested wildlife and human disease.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Thank you, President. I hope that members of the medical profession are listening to this debate, because it has been quite interesting that, across the House from all Member States, what we are hearing from patients is that they are not being listened to when they visit their general practitioner. That is perhaps because there isn’t sufficient awareness of the myriad symptoms of Lyme disease, but we certainly need greater awareness among the first port of call, which is the medical practitioners in the local clinics.

I want to compliment Tick Talk Ireland. They have been tirelessly campaigning to raise awareness about this disease. They want patient—centric best practices, and we support them in that. I have read some terrible stories of people who are suffering chronic conditions because of Lyme disease misdiagnosis and lack of treatment. This is a really important debate; it is about the health of our citizens, and I want to thank the Commission for the answers you have given to our questions today.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, από τη συζήτηση αποδείχθηκε ότι η νόσος του Lyme ή βορρελίωση είναι μία επικίνδυνη βακτηριακή νόσος, που προκαλείται από το τσίμπημα από τσιμπούρι το οποίο έχει μολυνθεί από το εν λόγω βακτήριο. Επηρεάζει τον άνθρωπο και τα ζώα, και το γεγονός ότι έχουμε 850 000 κρούσματα ετησίως δείχνει πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Πρόκειται για μια επαγγελματική νόσο που επηρεάζει τους γεωργούς αλλά και τους δασοκαλλιεργητές, και νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα βήματα, διότι οι μέθοδοι θεραπείας πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Απαιτείται, επιπλέον, κατάρτιση των γιατρών, καθώς και χρήση κλινικών εξετάσεων. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι πρέπει να δοθούν χρήματα για την περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτόν, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη –σύμφωνα και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας- καθώς μεταδίδεται από τη μητέρα στο έμβρυο. Νομίζω ότι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, last Sunday week in my own town, Killarney, there was a group from the Men’s shed – a hundred of them – and they got the European Citizens Prize this year. They came to help control the rhododendron, which is a beautiful plant but is invasive in our National Park. Also in our National Park, we have a very famous herd of deer, and as part of the preparation for their work, they were given an outline on Lyme disease and what steps they should take to ensure they wouldn’t go back home with it, and I think one of the key points mentioned there was that within 48 hours one is safe enough if a tick attaches itself to your body and it’s removed. I think that’s the key point here. We must create awareness and encourage people to check their bodies, especially if they are in parks where there are deer, etc., and remove the tick promptly. That will ensure that nothing will happen. So I welcome what the Commissioner has said in creating awareness and research, etc., because there’s up to a million people affected in Europe and we need to help them.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström (Verts/ALE). – Herr talman! Fru kommissionär! Fästingar är en smygande epidemi. Varje år drabbas runt 800 000 européer av borrelia, och det skapar stort mänskligt lidande.

Det finns en förklaring till varför fästingburna sjukdomar som TBE och borrelia ökar. Fästingar älskar fuktigt och varmt väder, och det är det som klimatförändringarna ger oss.

Klimatförändringarna går fortare och är mer omfattande i vår norra del av världen. Fästingar är effektiva smittbärare, och deras utbredning påverkas av klimatförändringarna.

Problemet med ett varmare klimat och fästingars utbredning går hand i hand med andra hälsoproblem. Med ett extremt väder sprids bakterier, inte bara i vatten, utan även i mat. Nya sjukdomar och virusinfektioner får spridning i Europa.

Därför behöver vi en gemensam EU-strategi för att kunna hantera denna tysta epidemi av borrelia. Detta är ett symptom på den stora utmaning vi står inför: att stoppa klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalet.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Zajmuję się przede wszystkim problematyką bezpieczeństwa, w tym oczywiście bezpieczeństwa zdrowotnego, możliwością użycia rozmaitych elementów broni biologicznej przez terrorystów czy państwa totalitarne. Od razu powiem, żeby nie było wątpliwości: borelioza nie jest interesująca z punktu widzenia możliwości wykorzystania jej w atakach biologicznych. Niestety po raz kolejny obserwuję, że także w tej problematyce charakteryzuje nas niekonsekwencja, brak determinacji, brak spójności oraz izolowanie poszczególnych tematów, które – podkreślam – mają wspólny mianownik. Zwrócę uwagę na zaniedbania w edukacji, luki informacyjne, braki w diagnostyce, co potwierdziła pani komisarz. Chcę wyraźnie podkreślić, że obywatele Unii Europejskiej potrzebują paszportów i wiz, choroby niestety nie. Dziś mamy problem przechodzenia odry z Ukrainy w kierunku zachodnim, na przykład do Polski. Zwracam na to uwagę, bo tolerowanie takich zjawisk może niestety powodować poważne zagrożenia.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Pane předsedající, já bych chtěla především moc poděkovat mé kolegyni Merje Kyllönenové, která toto téma přinesla tady na plénum, a jak se ukazuje, je to téma, které jde napříč Evropou, které jde napříč politickými skupinami. Je to téma, které chceme všichni řešit. Řešit ho můžeme samozřejmě tak, že si budeme v Evropě říkat, že víme, že existuje, ale měli bychom ho řešit především tak, že budeme propojovat naše kapacity v oblasti zdravotnictví, a především to, že v Evropské unii dodnes neexistuje jednotný názor na to, jak léčit, diagnostikovat ani provádět screening lymské boreliózy, změníme.

Problémem prostě je, že diagnostika nemoci se neděje v čase, který bychom potřebovali. Pacienti jsou velmi často odkázáni na nějakou další banální léčbu, která nezabírá, a následně se opravdu ta expertní léčba odehrává až ve chvíli, kdy už vlastně není moc pomoci a je tam řada dalších problémů.

Proto bych chtěla poprosit a děkuji moc paní komisařce za to, že řekla, že se budeme obecně zabývat tím, abychom tuto nemoc lépe zkoumali, lépe hledali příčiny, ale lépe hledali také léčbu. Prosím ji o to, věnujme tomu i finanční prostředky, bez nich to prostě nepůjde, a pokud je nenajdeme, nemáme šanci to změnit.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, and apologies, I’m just arriving, we were at a vote in the Committee on Employment and Social Affairs but I thank you for this one minute. Commissioner, my office has been listening to your responses and, I have to say, I’m not fully satisfied with your response on the need for a proper, harmonised approach to diagnosis. The truth is that many people who have Lyme disease are undiagnosed and this is a double whammy for people who suffer from this most debilitating disease.

I know in Ireland many patients have to go abroad so that they can be properly tested. It’s very expensive for them, many of them have suffered for many years and they cannot get a diagnosis in Ireland. Specialists and doctors will tell them: clinically, the results say you’re fine. They go abroad and they get a diagnosis of Lyme disease. I believe that the EU can act in a much stronger way by strongly encouraging a harmonised, accurate test for Lyme disease so that all EU citizens can have access to timely and accurate diagnosis.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedavajući, drago mi je da je ovo pitanje došlo na dnevni red jer, zaista, lajmska bolest predstavlja veliku opasnost za zdravlje. Kao što znamo simptomi se ponekad jako kasno uočavaju i problem je s dijagnostikom. Moramo učiniti sve, kao što je gospođa Jourová rekla, da radimo na istraživanju te bolesti, ne samo bolesti nego i cjepiva. Čuli smo da nema cjepiva i to je osnovni problem. Čuli smo da postoje različite prakse u različitim zemljama, znači, moramo ujednačiti prakse liječenja.

Smatram da je neophodno naći cjepivo. Spomenuli ste Horizon istraživanje, mislim da je to put do cilja, ali naravno nije naodmet ovdje spomenuti i klimatske promjene koje su činile, odnosno pogodovale da ima sve više i više prijenosnika, odnosno krpelja i da su na velikim poljoprivrednim površinama i šumama zaista problemi.

Znači, moramo učiniti sve kako bismo svoje građane, odnosno pacijente zaštitili, ali i kako bismo liječnicima opće prakse omogućili da lakše dođu do dijagnostike i da, ako uspijemo, pronađemo cjepivo.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, I have listened with great interest to the views during this discussion, and I am grateful for all your valuable insights and interest to address the burden of Lyme disease in Europe.

Allow me to repeat that the emphasis now should be on implementation and concrete action to support Member States in their efforts. With the recent inclusion of Lyme neuroborreliosis in the list of EU notifiable diseases, we will strengthen surveillance across the EU using a common EU case definition and diagnostic criteria.

This will lead to a more accurate assessment of the disease burden and trends of Lyme disease in Europe. We will continue to raise awareness at EU, national and community levels, among both the public and health professionals. Here, the European Centre for Disease Prevention and Control has a key role to play.

Finally, the development of new and better diagnostics and vaccines will be further supported through the framework programme for research and innovation, Horizon 2020 and through other available instruments.

I once again thank you for your interest in this issue and look forward to working closely together towards achieving strengthened surveillance, earlier diagnosis and, ultimately, prevention of this disease.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, μία πρόταση ψηφίσματος.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2018.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Hoc (ECR), na piśmie. – Można powiedzieć: „Najwyższy czas!”. Powstała rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie neuroboreliozy z Lyme (boreliozy). Wreszcie Europa wydała walkę najczęstszej chorobie odkleszczowej. Na boreliozę w Europie cierpi obecnie ok. 1 mln obywateli. Obliczono, że w sytuacji ustanowienia niezawodnej wczesnej diagnozy boreliozy i tym samym wyraźnego zmniejszenia przypadków zaawansowanego stadium tej choroby, zaoszczędzimy ok. 330 mln euro na kosztach opieki zdrowotnej w ciągu pierwszych 5 lat! Co ważniejsze, oszczędzimy cierpienia wielu ludziom! Musimy też pamiętać, że borelioza jest chorobą zawodową leśników i rolników. To także koszty odszkodowawcze! Zatem w trybie pilnym należy wprowadzić europejski plan zwalczania tej cichej epidemii, stworzyć europejską sieć ds. boreliozy, a więc wprowadzić odrębny kod ICD (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) dla wczesnego i późnego stadium choroby, wprowadzić badania profilaktyczne, szybką i niezawodną identyfikację przypadków boreliozy w Unii, ustalić szybką ścieżkę terapii wg EBM (medycyny opartej na faktach) i wprowadzić stały europejski monitoring.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. – Lajmska borelioza je bakterijska bolest koju uzrokuje bakterija Borrelia burgdoferi koja se na ljude prenosi ujedom krpelja koji su također kontaminirani bakterijom. Lajmska bolest zarazna je bolest ljudi i nekih domaćih i divljih životinja koja se prenosi krpeljima. U Europi ima oko 650 000 – 850 000 procijenjenih slučajeva, a geografski je veća učestalost u srednjoj Europi. Zaraza se pojavljuje u proljetnom i ljetnom razdoblju (od travnja do listopada) stoga je borelioza prepoznata kao profesionalna bolest poljoprivrednika, šumarskih radnika i istraživača na terenu u zemljama u kojima je prisutna. EU izražava zabrinutost u pogledu zabrinjavajućih razmjera širenja lajmske bolesti kod europskog stanovništva, s obzirom na to da su korištene metode izračuna pokazale da oko 1 milijun građana pati od te bolesti. Unija je do sada dodijelila velika sredstva za istraživanje u pogledu ranog otkrivanja i budućeg liječenja lajmske borelioze (do 16 milijuna eura kroz projekte kao što su ANTIDotE, ID-LYME i LYMEDIADEX). Iznimno je važno i dalje raditi na temeljnim saznanjima o mehanizmu koji lajmsku bolest pretvara u kroničnu bolest stoga ovo izvješće poziva na obvezno izvješćivanje u svim državama članicama pogođenima lajmskom bolešću.

 
Última actualización: 11 de abril de 2023Aviso jurídico - Política de privacidad